Details page

Galgebergtangen, sett fra vest


Foto: Arve Lindvig

Galgebergtangen ble befestet under Napoleonskrigen ( 1807- 13), og tyskerene anla også befestninger her under 2. verdenskrig. Navnet Galgebergtangen tyder på at pynten ved utløpet av Otra har vært rettersted. I middelalderen var det vanlig å henge dødsdømte til spott og spe på framtredende steder. Den bratte heie bak bærer navnet "Trollkjerringheia" og leder oppmerksomheten mot heksebrenningen som foregikk her på 1600-tallet. (Bildet er tatt fra "Trollkjerringheia", med Odderøya i bakgrunnen.)