Details page

Randesund, Stokken, sett fra SO


Foto: Arve Lindvig

Leia gjennom stokken, slik den fortoner seg når man kommer østfra. Fyrlykta på Mannevikodden i forgrunnen.