Details page

Kystverkmusea


Foto: Kystverkmusea
Kystverkmusea er Kystverkets etatsmuseum og er et nettverkmuseum bestående av Lindesnes fyrmuseum, Jærmuseet, Sunnmøre museum, Museum Nord og Museene for Kystkultur og Gjenreising i Finnmark. Her er en kort film som forteller hva Kystverkmusea jobber med og hvordan vi formidler historiene om Kystverkets virksomhetsområder.


Kystverkmusea

Videokvalitet 
Høy
Mobiltilpasset