Details page

Dukkestua på Stokken.


Foto: Arve Lindvig

Dukkestua på Stokken. Hytta disponeres av Kystleden i Kristiansand. Kystleden i Kristiansand er et nasjonalt samarbeidsprosjekt mellom Forbundet Kysten, Friluftsrådenes Landsforbund og Den Norske Turistforening. Formålet med prosjektet er å stimulere og legge til rette for et enkelt og miljøvennlig friluftsliv langs kysten, blant annet ved å opprette et nettverk av enkle overnattingssteder med mulighet for å leie tradisjonelle robåter. I Kristiansand er det Midt-Agder Friluftsråd, Bragdøya Kystlag og den lokale turistforeningen som samarbeider med kommunen om utvikling av dette prosjektet. Foreløpig er det lagt til rette for overnatting på Bragdøta, Grønningen fyr, Dvergsøya og Stokken.Dukkestua på Stokken.


Foto: Arve Lindvig

Dukkestua på stokken. Hytta disponeres av Kystleden i Kristiansand.