Details page

Landgangsvor Botnen


Foto: Frode Pilskog

Landgangsvoren Botnen vart bygt i 1848. I 1848 vart hovedvegen lagt om. I staden for å gå ned til landgangsvoren skulle hovedvegen no gå via postopneriet Botnen og ned til Botnen vor like nedanfor. Kostnadane ved bygging av klopp, skade på dyrka mark, minering, frakt av stein på 127 spesidaler vart dekt av amtet. Voren var 30 alner lang, 7 alner brei i botnen og 5 alner brei i toppen. På enden av voren var det bygt ei steintrapp. Voren var ein del av hovedvegen og postsambandet fram til 1870. Landgangsvor Botnen


Foto: Frode Pilskog

Botnen vor

Landgangsvor Botnen


Foto: Frode Pilskog

Mykje av det gamle toppdekket er inntakt.

Landgangsvor Botnen


Foto: Frode Pilskog

Skade på toppdekket

Landgangsvor Botnen


Foto: Frode Pilskog

Voren ligger blant eldre naust

Landgangsvor Botnen


Foto: Frode Pilskog

Botnen vor

Landgangsvor Botnen


Foto: Frode Pilskog

Botnen vor

Landgangsvor Botnen


Foto: Frode Pilskog

Restar av den gamle hovedvegen frå Botnen vor og opp til postopneriet. Bygt 1848 og teke ut av bruk som hovedveg i 1870

Landgangsvor Botnen


Foto: Frode Pilskog

Rester etter den gamle hovedvegen og kloppen ned til Botnen vor. Bygt 1848

Landgangsvor Botnen


Foto: Frode Pilskog

Restar av vegen ned til Botnen vor