Details page

Dolsvågkilen


Foto: Arve Lindvig

Dolsvågkilen. Den lave terskelen gjør at sjøvannet strommer inn ved høyvann og kir kilen et brakkvannsklima som har vist seg svært velegnet for østers. Fra gammelt av har østershøstingen vært en viktig biinntekt for gårdene i området. Etter at den naturlige bestanden gikk tilbake, begynte en også med kunstig dyrking av østers i regi av Statens Biologiske Stasjon i Fødevigen (Arendal) . Arthur Kvarenes, som var en sentral person i det lokale fiskermiljøet, kunne i mellomkrigstiden smykke seg med tittelen "kongelig hoffleverandør" av østers, både til Kong Haakon på slottet, og Kronprins Olav på Skaugum.