Details page

Dolsvannet og Dolsveden.


Foto: Arve Lindvig

Dolsveden. Utsiktspunkt (108 m.o.h.) . Kjent landkjenningsmerke fra sjøen På slutten av 1700-tallet skriver amtmann Holm om topografien i Randesund: "Af mektige Fjelde finnes alene Dolsheeden. hvor i gammel tid har været en Vare eller Bauffe, for påkommende Krig". Den tilhører rekka av hovedveder som utgjorde det militære varslingssystemet. I dag er det en moderne telestasjon på toppen, og de fleste spor etter historisk aktivitet er borte. Stedet er imidlertid skiltet som vedestasjon. Det er vei helt til toppen. (Men bom i bunnen av bakken.)