Details page

Bredalsholmen fartøyvernsenter, sett fra vest.


Foto: Arve Lindvig

Bredalsholm Dokk og Fartøyvernsenter. Bredalsholmen tilhørte opprinnelig Andøen Gård, men ble fradelt i 1874, da Kristiansnad Mekaniske Verksted skulle anlegge byens første tørrdokk. Anlegget var i drift fram til 1985, men ble da overtatt av en ideell stiftelse som har til formål å bevare anlegget som teknisk-industrielt kulturminne og stille det til disposisjon for restaurering og vedlikehold av verneverdige skip. Bredalsholmen er i dag ett av tre nasjonale fartøyvernsenter som har utviklet spesialkompetanse på kulturhistorisk dokumentasjon og restaurering av fartøyer. Bredalsholmen skal i denne sammenheng ha et spesielt ansvar for bevaring av håndverk knyttet til stålskipsbygging. Driften av fartøyvernsenteret finansieres i stor grad gjennom oppdrag fra Riksantikvaren, og Bredalsholmen er i løpet av de siste årene blitt Sørlandets største kulturbedrift med over 30 ansatte. Et smalt sund skiller Bredalsholmen og Andøya. Det er bro over sundet, men der er allikevel farbart for minde båter. Bukta på utsiden heter Kongshavn og er avmerket ankringsplass i gamle seilingsbeskrivelser. Bukta på innsiden kalles Løvika, og odden ut mot Steinsundet har fått navnet "Halvveisodden" siden dette er omtrent halvveis mellom Flekkerøy og Kvadraturen.Kunsten å gjenskape en fortøyningsbolt

Videokvalitet 
Høy
Mobiltilpasset

På Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernseter utenfor Kristiansand gjenskaper smeden Steen Nielsen en tradisjonell fortøyningsbolt.


D/S Hestmanden i dokk.


Foto: Arve Lindvig