Details page

Arendal havn. Uten havna - ingen by


Foto: Jan-Robert Jore
Verden over har de fleste byer som ligger langs kanten av havet en ting felles. Havna er selve hovedgrunnen til disse byenes utvikling. Uten havna – ingen by. Aller helst skulle havna være ei god naturhavn, slik som i Arendal. Handel og transport fulgte i kjølvannet. Mange arbeidsplasser. Liv og røre. Havna var drivverket i byenes økonomiske motor. Bildet av de sentrumsnære byhavnene er nå i endring. De arealkrevende delene av havnevirksomheten flyttes ut av bykjernen. Tilbake i byene blir passasjer- og cruisehavner. Havnebyer over hele verden er i endring. Det kjennes farlig ut. Smertefullt. Kan det være at byene mister sin sjel? Når havnas mangslungne aktiviteter ikke lenger utgjør byenes ”kjerne”. Arendal havn var tidlig ute med denne omleggingen. Satsingen i Eydehavn har lykkes i å finne plass til de store og landareal krevende delen av havnas virksomhet godt utenfor bykjernen. Men én utfordring deler Arendal havn med de fleste andre havner. Allmennhetens kunnskap om hva ei havn er og alt som foregår i havna er nærmest lik null. Svært få vet noe om all virksomheten, all aktiviteten og ikke minst all logistikken som må være på plass for at ei moderne havn skal fungere.


Arendal havn. Uten havna - ingen by

Videokvalitet 
Høy
Mobiltilpasset