Details page

Fløveten


Foto: Frode Pilskog
Fløveten. Skal ha vore ein del dei gamle varslingssystema med vetar, som vart brukt langst kysten. Fløveten kan ha vore ein del av desse systemet. I dag kan ein søke ly i den steinsette veiten. Dei nedre steinane skal vere restar etter den originale konstruksjonen


Fløveten


Foto: Frode Pilskog
Fløveten. Skal ha vore ein del dei gamle varslingssystema med vetar, som vart brukt langst kysten. Fløveten kan ha vore ein del av desse systemet. I dag kan ein søke ly i den steinsette veiten. Dei nedre steinane skal vere restar etter den originale konstruksjonen

Fløveten


Foto: Frode Pilskog
Fløveten. Skal ha vore ein del dei gamle varslingssystema med vetar, som vart brukt langst kysten. Fløveten kan ha vore ein del av desse systemet. I dag kan ein søke ly i den steinsette veiten. Dei nedre steinane skal vere restar etter den originale konstruksjonen

Fløveten


Foto: Frode Pilskog
Fløveten. Skal ha vore ein del dei gamle varslingssystema med vetar, som vart brukt langst kysten. Fløveten kan ha vore ein del av desse systemet. I dag kan ein søke ly i den steinsette veiten. Dei nedre steinane skal vere restar etter den originale konstruksjonen