Details page

Fortøyingsring Flugevågen


Foto: Frode Pilskog

Kryssholt sett ned av Ringvesenet i 1925. Ringvesenet sette ned 8 boltar og 1 søyle inne på fiskerihamnaFortøyingsring Flugevågen


Foto: Frode Pilskog

Kryssholt sett ned av Ringvesenet i 1925. Kryssholten er markert med ein malt sirkel. Ringvesenet sette ned 8 boltar og 1 søyle inne på fiskerihamna