Details page

Tokt 2017 - Formidling på freda fyrstasjoner langs hele Norges kyst


Foto: Jan-Robert Jore

I tidsrommet 14. juli til 12. august 2017 reiste det gamle fyrforsynings-skipet ”Gamle Oksøy” på tokt langs norskekysten for å utplassere skilt med informasjon og formidling på 34 fredete fyrstasjoner fra Egersund til Kirkenes. Fyrene våre er blitt kalt "kystens katedraler", og i alt 83 fyr er fredet som nasjonale kulturminner. Svært mange av fyrene er også blitt populære besøksmål for publikum gjennom ny bruk. De fleste av fyrene eies av staten, og i bevaringssammenheng er det lagt stor vekt på å gjøre fyrene tilgjengelige for allmennheten. Det er Kystverkets etatsmuseum Kystverkmusea som står bak toktet, og mannskapet er frivillige fra skipets venneforening.MS Gamle Oksøys formidlingstokt 2017

Videokvalitet 
Høy
Mobiltilpasset