Details page

Jektefarten


Foto: Jektefartmuseet
Nordlandsmuseet bygger et nytt museum i Bodø, rundt nordlandsjekta Anna Karoline. Filmen presenterer jektefarten og jekteleia til Bergen, og er en produksjon knyttet til prosjektet "Farleia - Kystens livsnerve". Jektefartsmuseet åpner sommeren 2019, og skal fortelle historien om jekta og jektefarten, som var en helt sentral del av livsoppholdet i Nord-Norge i mange hundre år. Kontakten og handelen med Bergen var virkelig en livsnerve for samfunnet i nord, og også et verdifullt tilskudd til matfatet i Europa, gjennom de mengder av tørrfisk som ble eksportert. Sommeren 2016 seilte jekta Pauline, eid av Egge museum, på en historisk seilas fra Inderøy via Namsos til Bodø og Lofoten. Seilasen skulle så langt det lot seg gjøre gjennomføres på historisk vis, med seil som framkomstmiddel. Underveis ble seilasen dokumentert av et filmteam fra Nordlandsmuseet. Det er materiale fra denne seilasen som utgjør hoveddelen av denne filmen. Vi vil rette en stor takk til Styrmann Arne Fossum og hans mannskap på Pauline, for medvirkning i filmen og for arbeidet de gjør for bevaring av kystkulturen og jektehistorien. "Farleia - Kystens livsnerve" i Nordland er et samarbeidsprosjekt mellom Museum Nord, Helgeland Museum, Nordlandsmuseet og Nordland fylkeskommune, støttet av Riksantikvaren, Kystverket og det nasjonale Museumsnettverk for fiskerihistorie og kystkultur. Filmen er et delprosjekt under dette samarbeidet.