Details page

Brekkestø


Foto: Jan-Robert Jore
Brekkestø er ei uthavn på Skagerrakkysten, beliggende på Justøy i Lillesand kommune. I dag er den gamle uthavna feriested. I seilskutetida var Brekkestø havn for skip som måtte vente på god seilvind eller søkte ly for uvær. I en beskrivelse av den norske kyst fra 1790 åra omtales havna i Brekkestøe på Sydsiden av Just-Øe. Det er egentlig en dobbel havn, og det er to løp som fører inn til dem. I det østre løpet kommer man til den indre havna, og dit kan små fregatter og skuter komme inn. Den indre havna  er godt beskyttet mot vær og bølger. På ytre havn er det 13–17 fots dyde og sandbunn. Store fregatter får plass i denne havna. Gode fortøyninger til land er viktige ved sydøstlig vind. Brekkestø har et godt bevart bygningsmiljø med trearkitektur fra seilskutetiden, blant annet Tollboden som er fredet. Tekst Wikipedia, Creative Commons (BY-SA)


Uthavna Brekkestø

Videokvalitet 
Høy
Mobiltilpasset