Details page

Ny-Hellesund


Foto: Jan-Robert Jore
Ny-Hellesund er ei uthavn i Søgne kommune i Vest-Agder fylke, bestående av tre hovedøyer med gode havne- og innseilingsforhold. Øyene heter Monsøya, Helgøya og Kapelløya. Stedet har 10-15 fastboende, og er dermed intet tettsted. Sommerstid er det et yrende liv av sommergjester i hus, hytter og naust. Det er stor båttrafikk gjennom hovedsundet, Hellesundet. I tillegg legger et stort antall båtturister seg til for et døgn eller tre, ikke minst er det fine havneforhold i den store, lune pollen mellom Helgøya og Kapelløya. Ny-Hellesund regnes som en av landets best bevarte uthavner. Fylkeskonservatoren i Vest-Agder igangsatte fredninig av kulturmiljøet Ny-Hellesund i 2009. Uthavnen ble fredet ved Kongelig resolusjon den 21. oktober 2016. Tekst Wikipedia, Creative Commons (BY-SA)


Uthavna Ny-Hellesund

Videokvalitet 
Høy
Mobiltilpasset