Details page

Kirkehavn


Foto: Jan-Robert Jore
Kirkehavn, også skrevet Kirkehamn, er en uthavn og ansees som hovedsted på øya Hidra i Flekkefjord kommune i Vest-Agder. Stedet ligger i et innelukket havneområde vest på Hidra. Hidra kirke, en åttekantet og korsformet kirke fra 1854, er godt synlig i innseilingen fra havet. Bygningsmiljøet som ligger langs sjøen er stort sett godt ivaretatt. Sett under ett inneholder hele Kirkhavn godt bevarte kulturminneri form av bebyggelse, steingjerder, forstøtningsmurer og rydningsrøyser. Stedet har lang historie med fiske og sjøfart. Bosettingsfunn fra steinalder er påvist i torvlag ute i havnebassenget. Kirkehavn er klassifisert som et spesielt verneverdig område i Vest-Agder. Tekst Wikipedia, Creative Commons (BY-SA)


Uthavna Kirkehavn

Videokvalitet 
Høy
Mobiltilpasset