Details page

De Sørlandske uthavner


Foto: Jan-Robert Jore
De Sørlandske uthavnene er unike, både i nasjonal og global sammenheng. Fra Kirkehavn på Hidra i vest til Lyngør i øst ligger uthavnene som "perler på ei snor". I dag er det vanskelig å forestille seg at de små, idylliske uthavnene tidligere var sydende internasjonale møteplasser. Mange historier om enkeltpersoner i uthavnene gir et godt bilde av hvordan mange av beboerne hadde hele verden som sin arbeidsarena som ”uteseilere”. Kina, Sør-Amerika, USA, Asia og resten av Europa var hverdagen for mange skuter og skip hjemmehørende i uthavnene. Like internasjonalt var miljøet i uthavnene, med besøkende skuter fra Europa og resten av verden som søkte natthavn, proviant eller reparasjoner på vei til sine destinasjonshavner.

I "De Sørlandske uthavner - Norges forpost mot den store verden" ser vi uthavnene som det de var, nemlig en sammenhengende kjede av "servicestasjoner" for seilskuter. Uthavnene har også sin plass i norsk kunsthistorie som springer fram når kunstnerne inntok flere av uthavnene rundt år 1900.De Sørlandske uthavner

Videokvalitet 
Høy
Mobiltilpasset