Details page

Svenner fyr


Foto: og grafikk Arild Fredriksen
Allerede på 1700-tallet begynte losene å bruke den gode havnen på Svenner. I den forbindelse ble det også reist et dagmerke. I 1803 ble det tatt til orde for etablering av et fyr på øygruppen, men de danske myndighetene mente behovet var større andre steder på kysten. Det mente også fyrdirektør Diriks da spørsmålet kom opp igjen i 1867, men Stortinget fant likevel å ville øremerke midler til bygging av fyr på Svenner i 1872. Hugget stein ble bestilt fra Akershus arbeidsanstalt og et arbeidslag ble engasjert fra Hvaler. Svenner fyr ble tent første gang 22. oktober 1874. År 1900 ble hele stasjonen modernisert. Steintårnet ble erstattet med et nytt støpejernstårn og nye boliger og uthus ble reist. Det ble også anskaffet en kanon til bruk som tåkesignal. I 1931 ble denne erstattet av et diafonanlegg. Svenner ble automatisert og avbemannet i 2002. Stasjonen eies av Staten ved Kystverket og er fredet etter kulturminneloven. I dag har Kystverket et samarbeid med Svenner Fyr Kystlag om ny bruk av de ledige bygningene på Svenner fyr.

Fyret og farvannet
Svenner er et rundtlysende kystfyr som skal gi de sjøfarende sikker landkjenning ved innseilingen til Larvik og den tidligere marinebasen i Stavern. Fyret har to røde sektorer for å signalisere urent farvann omkring øygruppen Rauer mot øst og de beryktede Rakkebåene mot vest. Fyrets lyshøyde er 40,3 meter over havet.