Details page

Jomfruland fyr


Foto: og grafikk Arild Fredriksen
Fyret på Jomfruland ble første gang tent i 1839. Da besto stasjonen av et mursteinstårn med tilhørende våningshus, uthus og jordkjeller. Til tårnet gikk det med 250 000 murstein og lyktehuset var produsert av Nes Jernverk. Fyrlinsa av 2. orden var av fransk fabrikat. Som et av landets første fyr fikk Jomfruland i 1874 et maskindrevet tåkeanlegg, en amerikansk «tåketrompet». I 1939 ble det reist et nytt, 31 meter høyt støpejernstårn og tåketrompeten ble erstattet av en kraftig diafon. På det meste bodde tre familier på fyrstasjonen. Tåkesignalet ble automatisert i 1971. I 1985 ble diafonen nedmontert og erstattet av en nautofon, en elektrisk tåkelur. Fyret automatisert og avbemannet i 1991. Fyrstasjonen eies av Staten ved Kystverket og er fredet etter kulturminneloven. I dag har Kystverket et samarbeid med kommunen om ny bruk av en del av bygningene på Jomfruland fyr. Jomfruland fyr er et kystfyr som skal gi de sjøfarende sikker landkjenning i det urene farvannet mellom Kragerø og Langesundsfjorden. Når fyrlykta på Djupodden og Jomfruland fyr lyser overett, har en sikker led fra Stanggapet utenfor Kragerø til innsiden av Skadden på sydspissen av Jomfruland.