Details page

Homborsund fyr


Foto: og grafikk Arild Fredriksen
Homborsund ble opprettet i 1879 og er blant de eldste betongbygningene i Norge. Fyrmesteren og familien bodde i selve fyrbygningen. Da stasjonen fikk diafon-tåkeanlegg i 1951 ble det reist en ny assistentbolig for to familier.

I 1971 flyttet familiene og stasjonen ble tørnstasjon. I 1992 ble fyret avbemannet og automatisert. Fyrstasjonen eies av Staten ved Kystverket og er fredet etter kulturminneloven. I dag har Kystverket et samarbeid med kommunen om ny bruk av en del av bygningene på Homborsund fyr.

Fyret og farvannet
Landtoningen av Homborsunds Fall gir en tydelig landkjenning når en kommer opp langs kysten fra sydvest. Homborsundslandet og Homborøya framstår også som et nes som stikker ut i forhold til det omkringliggende farvannet og er derfor et kjent referansepunkt på kysten. Før fyret kom, hadde en 8 meter høy vindmølle på Homborøy blitt brukt som dagmerke. Denne blåste ned i 1830, men det ble reist en kopi, et mølleformet sjømerke, i 1845 som sto fram til det ble satt i brann av et lynnedslag i 1911. Homborsund fyr er et kystfyr og skal gi de sjøfarende en sikker landkjenning i farvannet mellom Lillesand og Grimstad.