Details page

«Det aller siste strekket mot Kirkenes» - Filmrapport fra dag 18


Foto: Jan-Robert Jore

	

«Det aller siste strekket mot Kirkenes» - Filmrapport fra dag 18 av "Formidling av freda fyrstasjoner" tokt med MS Gamle Oksøy i juli 2017. Idag skiltet vi Kjølnes og Vardø fyr.

 «Det aller siste strekket mot Kirkenes» - Film fra dag 18

Videokvalitet 
Høy
Mobiltilpasset