Details page

«Vi har et kjempeproblem!» - Filmrapport fra dag 13


Foto: Jan-Robert Jore

	

«Vi har et kjempeproblem!» - Filmrapport fra dag 13 av "Formidling av freda fyrstasjoner" tokt med MS Gamle Oksøy i juli 2017. Vi skilter fyrene på Landegode og Skrova.

 «Vi har et kjempeproblem!» - Film fra dag 13

Videokvalitet 
Høy
Mobiltilpasset