Details page

Fortøyingsring Eika


Foto: Frode Pilskog
T-bolt med malingsmerke. Sett ned i 1892 etter avtale med grunneigar Hans Paulson Sunde


Fortøyingsring Eika


Foto: Frode Pilskog
T-bolt med malingsmerke. Sett opp i 1890. Til bruk saman med ein fortøyingsring på andre sida av sundet

Fortøyingsring Eika


Foto: Frode Pilskog
T-bolt med malingsmerke. Sett opp i 1890. Til bruk saman med ein fortøyingsring på andre sida av sundet