Details page

Utsira fyr


Foto: og grafikk Arild Fredriksen
Utsira fyrstasjon ble etablert i 1844. Ved oppstarten ble det bygget som et “tvillingfyr”. Selv om tårnstørrelsen ikke er så stor, er fyret det med høyest beliggenhet i Norge, med en lyshøyde på 78,2 meter over havet. Fyrstasjonen har vært et viktig sted for meteorologiske observasjoner, en oppgave som fyrvesenet samarbeidet med Meteorologisk Institutt om helt fra 1860-årene. Utsira fyrstasjon ble avbemannet i 2004. I dag har Kystverket et samarbeid med kommunen, som i sommerhalvåret som tilbyr omvisning. Staten ved Kystverket eier fyrstasjonen, som er fredet etter kulturminneloven. Fyret og farvannet - I bygdeboka for Utsira heter det at - ”Det er absolutt ikke urimelig at det ved disse vardene ble tent bål når signalene til skipene var tydelige, særlig i fisketiden”. Det ble søkt om midler til oppføring av fyr på Utsira allerede i 1802. Det var delte meninger om nytten av fyrlys på øya, og først 40 år senere ble penger til fyrbygging bevilget. To fyrtårn ble bygd, for å skille fyrlyset fra de tre tårnene på Lista (iverk-satt fra 1853) og Kvitsøy fyr som hadde ett fyrtårn. I 1890 ble det satt inn en ny og kraftigere linse i det ene tårnet, og det andre ble satt ut av drift. Utsira fyr markerer første landkjenning for sjøfarende vestfra og nordfra som søker inn mot Rogaland. Fyrlyset er i dag erstattet av et LED-lys som er plassert på toppen av lyktehuset.