Details page

Tungenes fyr


Foto: og grafikk Arild Fredriksen
Tungenes fyr ble første gang etablert i 1828. Det besto av noen talglys, og senere en enkel tranlampe. Fyrbygningen som står her i dag er reist av fyrvesenet, og ble satt i drift den 1. september 1862. Tungenes fyrstasjon ble nedlagte og avbemannet i 1984. Som erstatning etablerte Kystverket en fyrlykt på skjæret Bragen, like nord for Tungenes. Fyrstasjonen ble overtatt av Randaberg kommune, og Jærmuseet sørger for at allmennheten får tilgang til anlegget; ved å tilby kultur- og museumsaktiviteter. Tungenes fyrstasjon er fredet etter kulturminneloven. Fyret og farvannet - Det rike sildefisket på Sør-Vestlandet på 1800-tallet, skapte behov for fyrbelysning på Tungenes. Sildefiskerne ville ikke levere fisken til Stavanger, fordi det var særlig vanskelig å runde Tungeneset. Havområdet er preget av sterke strømmer og landskapet er flatt og vanskelig å se i skumringen. Stavanger havnekommisjon inngikk i 1828 en avtale med en privatperson på Tungenes om fyrbelysning fra et loftsvindu under sildefisket. Stavanger vokste kraftig på 1800-tallet, og med det økte også skipstrafikken. Tungenes fyr ble derfor oppgradert, og ble forhøyet med et tårn i 1898. Tungenes fyr fungerte som innseilingsfyr både til Stavanger og Ryfylkebassenget.