Details page

Slettnes fyr


Foto: og grafikk Arild Fredriksen
Slettnes fyr ble tent første gang 15. september 1905, etter at et arbeidslag fra Sunnmøre hadde vært i sving i tre sesonger. Under 2. verdenskrig tok tyske styrker kommandoen på fyret. Da okkupasjonsmakten trakk seg tilbake høsten 1944 ble anlegget forsøkt jevnet med jorda. De ti nederste ringene i det solide støpejernstårnet ble imidlertid stående. Under gjenreisningsarbeidet etter krigen, ble fyrtårnet forhøyet, og er med sine 39 meter landets femte høyeste. Slettnes fyrstasjon ble avbemannet i 2005, som en av de siste i Norge. I dag har Kystverket samarbeid med lokale aktører, for at fyret skal være tilgjengelig for allmennheten. Staten ved Kystverket eier fyrstasjonen, som er fredet etter kulturminneloven. Fyret og farvannet - Farvannet utenfor Slettnes er grunt, og er fra gammelt av kjent som en farlig del av leia. Øst for fyret ligger Korsbøan med en dybde på kun 2-3 meter, 100 meter fra land. I vest vasker sjøen over Tørrbøan. Også lenger ute ligger en rekke grunner som er farlige, og ifølge “Den norske los”; bør man i “svært hav” ikke komme nærmere land enn ca. 2 nautiske mil.


Slettnes fyr

Videokvalitet 
Høy
Mobiltilpasset

Slettnes fyr


Farvannet utenfor Slettnes er fra gammelt av kjent som en farlig del av skipsleia, og kravet om at det måtte bygges et fyr her kom både fra fiskere og skipsfart. Det første fyret ble anlagt i perioden 1900-1905, og lykta ble tent for første gang 15. september 1905. I 1922 kom en tåkelur i drift. Under 2. verdenskrig hadde okkupasjonsmakten kommandoen på fyret. Under deres retrett senhøstes -44 ble hele anlegget forsøkt jevnet med jorda. De tyske styrkene lyktes imidlertid ikke helt med forsøket på å sprenge selve tårnet, og de ti nederste ringene ble stående igjen. Slettnes er i dag det eneste støpejernstårnet i Finnmark, de andre ble gjenreist i betong etter krigen. I 1955 ble radiofyr med rekkevidde 50 nautiske mil installert, og i -56 ble anlegget koblet til det lokale strømnettet. I etterkrigstida bodde det opp til fire familier her ute, men i 1973 ble tørnordning innført, og familiene til de ansatte flyttet. I 1998 ble Slettnes fyr fredet av Riksantikvaren. I 2005 ble fyret automatisert og avbemannet.