Details page

Skrova fyr


Foto: og grafikk Arild Fredriksen
Skrova fyrstasjon ble opprinnelig etablert på Skjåholmens vestpynt i 1856, som et av de første fyrene i Nord- Norge. I 1922 ble en ny fyrystasjon – med samme navn – reist på Saltværholmen, og samtidig ble det opprinnelige Skrova fyret nedlagt og erstattet av en ubemannet fyrlykt. Skrova fyrstasjon ble avbemannet i 2005, som en av de siste i Norge. Etter avbemanningen fungerte stasjonen som base for Kystverkets tilsynslag, men i dag har Kystverket samarbeid med lokale aktører om ny bruk på fyrstasjonen. Staten ved Kystverket eier fyrstasjonen, som er fredet etter kulturminneloven. Fyret og farvannet - Det opprinnelige fyret på Skjåholmen ble opprettet som et fiskefyr, det vil si at det kun var tent under Lofotfisket i perioden fra januar til april. Allerede fyrkommisjonen av 1839, hadde nemlig pekt på at det var “Behov for Fyr, Merker og Fæstigheder i Nordlanderne”. Ved innseilinga til Skrova kan man fremdeles se grunnmurene til det gamle fyret. Fyrstasjonen som erstattet fiskefyret, ble lagt lenger ut, på Saltværholmen, og fungerer som et ledfyr som en del av fyrsystemet i Vestfjordbassenget.