Details page

Skomvær fyr


Foto: og grafikk Arild Fredriksen
Skomvær fyr ble opprettet i 1887. Fyrtårnet har ni etasjer og er 31,7 meter høyt. Det er laget av støpejern på en sokkel av stein.Betjeningen på Skomvær skulle være en fyrvokter og to assistenter, alle med sine familier. Det ble oppført to boliger av betong, en til fyrvokter og en tomannsbolig for assistentene. Fyrvokteren hadde eget uthus med fjøs, mens de to assistentene delte et. I årene 2009-2014 ble det utført et betydelig restaureringsarbeid og fyrstasjonen har fått tilbake mye av sitt opprinnelige uttrykk.Skomvær fyrstasjon ble avbemannet i 1978. I dag har Kystverket samarbeid med lokale aktører, for at fyret skal være tilgjengelig for allmennheten. Staten ved Kystverket eier fyrstasjonen, som er fredet etter kulturminneloven. Fyret og farvannet - Opprettelsen av Skomvær fyr ble allerede tatt opp i fyrkommisjonen fra 1855, men det var først i 1878 det ble lagt konkrete planer. Begrunnelsen for et fyr utenfor Røst, var den store avstanden mellom fyrene i den ytre leden i Nord-Norge. Årlig ble farvannet trafikkert av om lag 700 skip i trelasthandelen fra Arkhangelsk. I tillegg kom trafikken til og fra Tromsø, Hammerfest, Vardø og Vadsø. 


Fyrene i Vestfjorden

Videokvalitet 
Høy
Mobiltilpasset

Vestfjorden er havområdet som ligger rett sør for Lofoten. Dette er det viktigste gyteområdet for skrei og her foregår det årlige Lofotfisket. Her er flere fyr som sikrer seilasen for Hurtigruten og andre skip. Skomvær fyr ligger på en holme ytterst i Lofoten.


Skomvær fyr


Foto: Kristine Moltu

Skomvær fyr


Foto: Kristine Moltu
Skomvær fyr ble opprettet i 1887 og er et kystfyr. Fyrstasjonen ligger langt til havs på ei lita øy ytterst i Lofoten. Det var stor trafikk forbi fyret med trelasthandel fra Arkangelsk og all skipene som skulle nordover til Tromsø, Hammerfest og Vardø. Fyret ble utstyrt med et 1.ordens blinkapparat. I 1932 ble det opprettet et bifyr i tårnets tredje etasje med et fast hvitt lys i en sektor. Samme år ble det opprettet et diafon tåkesignal, og i 1959 ble det montert et radiofyr. Fyret ble automatisert og avfolket i 1978. Skomvær fyr er fredet og eies av Kystverket.