Details page

Bleikerøya


Foto: Arve Lindvig, Vest-Agder museet
Karantenestasjonen på Odderøya ved Kristiansand var på første halvdel av 1800-tallet en av de mest brukte karantenehavnene for skip som seilte i nordeuropeiske farvann. Alle skip som kom fra havner der farlige, smittsomme sykdommer, slik som gulfeber herjet, måtte i karantene. Skip i karantene fikk en guardian om bord. Han hadde kommandoen og ledet arbeidet med desinfisering av skipet. Guardianen risikerte dødsstraff hvis han ikke holdt seg til instruksen. Etter at karantetida var over, fikk skuta utdelt et sunnhetssertifikat, kalt praktika. Med sertifikatet fikk skipet adgang til alle havner i Europa og Nord-Europa. På Odderøya var det to store lasarettbygninger og et eget røyke- og vaskerom. På en liten holme ved innløpet til lasarettkomplekset ble det satt opp fem pakkhus for ilandsetting, undersøkelse og desinfeksjon av skipslast. Varer og emballasje fra skip i karantene ble renset – luftet, lutet, vasket i saltvann og eddik eller røyket i mineralsur røyk. Klær og skipssekker kunne være ganske bleke etter denne behandlingen. Holmen ble derfor kalt "Blegerøya" på folkemunne.Blekerøya

Videokvalitet 
Høy
Mobiltilpasset

Kompassrose


Foto: Arve Lindvig

Kompassrose og innrisset tall, 98 , på loddrett fjellvegg på Bleikerøyas (Blekerøyas) vestside.