Details page

Myken fyr


Foto: og grafikk Arild Fredriksen
Myken fyr ble opprettet i 1918. Navnet Myken, stammer trolig fra norrønt, og betyr møkk; forstått som fugleskitt. Fyret er bygget sammen med et to-etasjes bolighus, i et lavt tårnbygg i den ene gavlen. Fyrstasjon er et godt eksempel på de små trefyrene, hvor fyrtårnet er integrert i betjeningens bolig. Mens mange norske fyr ofte har vært plassert isolert og utilgjengelig, var Myken fyrstasjon en del av fiskeværet, med samme navn. Den tette forbindelsen med lokalsamfunnet, gjorde stasjonen til et populært og attraktivt arbeidssted. Myken fyrstasjon ble automatisert og avbemannet i 1974. I dag har Kystverket samarbeid med lokale aktører om ny bruk ved fyrstasjonen. Staten ved Kystverket eier fyrstasjonen, som er fredet etter kulturminneloven. Fyret og farvannet -Myken fyr ble bygget for å veilede fiskerne som trafikkerte området. Myken var også et viktig anløpssted for fartøy på vei til Røst ytterst i Lofoten. Fyret erstattet en av de første ubemannede fyrlyktene fra 1892, som hadde begrenset lysvidde. Etter at de motorbaserte fiskebåtene hadde gjort sitt inntog tidlig på 1900-tallet, ble det behov for fyrlys med lengre rekkevidde.