Details page

Landegode fyr


Foto: og grafikk Arild Fredriksen
Landegode fyrstasjon ble opprettet i 1902. Tårnet er 29 meter høyt og er laget av støpejern. Hovedlysets høyde er 40,8 meter over høyvann. Fyrstasjonen ble utstyrt med en diafon tåkesignal i 1935. Installering av dette medførte en rekke nye arbeidsoppgaver. Dermed måtte bemanningen økes og ny tomannsbolig bygges, for at to nye assistenter skulle huse seg og sine familier. Landegode fyrstasjon ble avbemannet i 1993. I dag har Kystverket samarbeid med lokale aktører om ny bruk på fyrstasjonen. Staten ved Kystverket eier fyrstasjonen, som er fredet etter kulturminneloven. Fyret og farvannet - Landegode er et innseilingsfyr. Det ble opprettet etter press fra styrmenn og ruteloser fra hurtigruteselskapene, som påpekte vanskeligheter for rutetrafikken som kom nordfra. I dårlig sikt hendte det at båtene kom ut av kurs i de sterke strømmene, og de hadde problemer med å få landkjenning over Vestfjorden. Et fyr på Landegode måtte derfor ha sterkt lys og tilstrekkelig høyde.