Details page

Kvitsøy fyr


Foto: og grafikk Arild Fredriksen
Et vippefyr ble opprettet på Kvitsøy allerede i 1700. Dagens fyrbygning sto ferdig i 1859, og er det eldste steintårnet i Norge som fortsatt er i bruk som fyr. Kvitsøy fyr ble automatisert og avbemannet i 1969. I dag har Kystverket et samarbeid med kommunen, som organiserer omvisninger på fyret i sommersesongen. Kommunen setter også opp skiftende utstillinger i fyrtårnet. Den tidligere fyrvokterboligen, som ligger i Ydstebøhavn om lag 150 meter fra fyret, fungerer i dag som bibliotek, kafé, møtelokale og utstillingslokale. Staten ved Kystverket eier fyrstasjonen, som er fredet etter kulturminneloven. Fyret og farvannet - Kvitsøy fyr kom i stand ved en tilfeldighet, som det tredje faste fyrstedet i Norge, men det hadde åpenbart sin berettigelse å etablere fyret på den værutsatte Jærkysten. Opprinnelig ble driften basert på privilegier, men dette prinsippet ble avviklet 1815, da Staten overtok ansvaret for fyret. Kvitsøy fyr fungerer som første landkjenning for sjøfarende på vei mot Boknafjorden og innseiling til Stavanger, Sandnes og Ryfylkeøyene.