Details page

Kjeungskjæret fyr


Foto: og grafikk Arild Fredriksen
Kjeungskjæret fyr ble tent i 1880. Fyrstasjon er en av de mest karakteristiske sjømerkene langs norskekysten. Skjæret som fyret står på er så lite at det ikke synes ved høyvann, og hele fyrstasjonen er samlet i en bygning; et bredt åttekantet steintårn som rager 20 meter. Kjeungskjæret fyrstasjon ble avbemannet i 1987. I dag har Kystverket samarbeid med Kjeungen Kystlag om ny bruk på fyrstasjonen. Staten ved Kystverket eier fyrstasjonen, som er fredet etter kulturminneloven. Dessuten ligger anlegget i et område som er fredet fuglelivsfredet og er fredet etter naturvernloven. Valget av å reise fyret på Kjeungskjæret er begrunnet med det urene og vanskelige farvannet mellom Ørlandet og Storfosen, og de mange små øyer og holmer omkring.