Details page

Kjølnes fyr


Foto: og grafikk Arild Fredriksen
På Kjølnes ble det etablert en enkel form for fyrvirksomhet i 1900; med en liten parafinlykt. Etter krav fra lokale fiskere, kom et klassisk støpejernsfyrtårn på plass i 1916. Under 2. verdenskrig tok tyske styrker kommandoen på fyret. Da okkupasjons-makten trakk seg tilbake høsten 1944 ble anlegget fullstendig jevnet med jorda. Under gjenreisningen etter krigen ble hele anlegget bygget på nytt, og denne gangen i en helt ny stil. Mens de fleste fyrstasjoner har blitt tegnet av ingeniører i fyrvesenet, ble det nye anlegget på Kjølnes tegnet av arkitektene Blakstad og Munthe-Kaas. Bygningene er anlagt i funkisinspirert stil og består av jernbetong. Kjølnes fyrstasjon ble avbemannet i 1994. I dag har Kystverket samarbeid med lokale aktører, for at fyret skal være tilgjengelig for allmennheten. Staten ved Kystverket eier fyrstasjonen, som er fredet etter kulturminneloven. Fyret og farvannet - Fyrene på nordkysten av Finnmark er plassert på de ytterste nes og skal primært gi sikker landkjenning mellom de vide, åpne fjordarmene som skjærer inn i landskapet. Kjølnes fyr skal mot øst sikre at båtene går klar det utstikkende Nåleneset, mens lyset vestover viser innseilingen til havna i Berlevåg. 


Kjølnes fyr

Videokvalitet 
Høy
Mobiltilpasset

Kjølnes fyr


Foto: Christel Anna Teifer
Kjølnes fyr ble først bygget i 1916 i støpejern, men lykten ble ikke tent før to år senere. Fyrstasjonen var beregnet for fyrmester og tre assistenter med familie. Under de tyske soldatenes tilbaketrekking i 1944 ble fyret og de nærliggende boligene, med unntak av et fjøs, ødelagt av rundt 200 skudd fra kanonstillingene ved Berlevåg. I 1949 ble det gjenreist i betong. Fyret ble automatisert i 1989 og har i nyere tid blitt brukt til både overnatting og kulturelle formål.