Details page

Hekkingen fyr


Foto: og grafikk Arild Fredriksen
Hekkingen fyr ble opprettet i 1859, og er blant de eldste i Nord-Norge. Øya som fyret er oppkalt etter, hadde allerede lenge fungert som losstasjon i det “Nordafjelske”. Kort tid etter at fyrstasjonen ble etablert, ble en del loser rekruttert som assistenter ved fyret. Det viste seg imidlertid å være en dårlig kombinasjon; for da det oppstod godt fiske og stor aktivitet i leia – følgelig også særlig behov for fyrlyset, dro assistentene selv på fiske eller tok seg oppdrag som loser. Hekkingen fyrstasjon ble avbemannet i 2004. I dag har Kystverket samarbeid med lokale aktører om ny bruk av fyrstasjonen. Staten ved Kystverket eier fyrstasjonen, som er fredet etter kulturminneloven. Fyret og farvannet - Hekkingen fyr ble etablert for å sikre innseilingen mot Tromsø. Øya Hekkingas plassering i Malangskjeften gjør den til et strategisk punkt i leia. Da skipstrafikken på Tromsø økte utover 1800-tallet, ble det behov for bedre merking. I første omgang ble det i 1854 reist en steinvarde på øyas høyeste punkt, før fyret ble anlagt fem år senere. 


Hekkingen fyr


Foto: Svein Harald Eliassen / Kystverket
Hekkingen fyr ligger på øya med samme navn utenfor Senja. Fyrstasjonen ble opprettet i 1859 for å sikre innseilingen mot Tromsø. Stasjonen består foruten fyrbygningen av maskinhus, bolig og uthus. Stasjonen omfatter i tillegg en gammel steinmurt oljekjeller, naust og landing, og ruiner etter et tidligere naust. Hekkingen har gode landingsforhold for mindre båter. Hekkingen var en familiestasjon, og det ble drevet gårdsdrift her i tidligere tider. Stasjonen er modernisert, men har beholdt mye av sitt opprinnelige preg. Den ble avbemannet i 2005. Hekkingen er blant de eldste fyrstasjonene i Nord-Norge, og er fredet av Riksantikvaren. Fyret eies av Kystverket, mens besøks -og utleietilbud driftes av Sommarøy Arctic Hotel.