Details page

Halten fyr


Foto: og grafikk Arild Fredriksen
Halten fyr ble tent i 1875. Fyret utgjør et kjede med fyrene Sula, Vingleia og Finnvær. Det karakteristiske steinfyret som måler 29,5 meter er sjeldent brukt i Norge. Halten fyr ble angrepet av allierte styrker under andre verdenskrig, men ble i liten grad skadet.Halten fyrstasjon ble avbemannet i 2005. Staten ved Kystverket eier fyrstasjonen, som er fredet etter kulturminneloven. Fyret og farvannet - I 1850-årene startet en diskusjon om den mangelfulle fyrbelysningen nord for Trondheim, og det ble planlagt å bygge to fyrtårn på øygruppen Halten. Imidlertid ble arbeidene utsatt, og da de kom i gang tidlig i 1870-årene, hadde fyrteknologien nådd nye milepæler, ikke minst når det gjald karakterverk; det vil si hvordan hvert fyrlys uttrykte sin egen identitet. Derfor var det ikke behov for å bygge to fyrlys på Halten, for å skille den fra andre fyr i nærheten. I kjølvannet av denne teknologien, kunne fyrvesenet kvitte seg med de tårn som hadde blitt bygget som “tvilling- og trilling tårn”. På Lista fyr var det i en periode tre tårn, og da man gikk i gang med byggingen av Halten fyr, valgte man å frakte all steinen fra Lista til Halten, og bygge den opp på nytt. Selv lyktehuset ble også tatt med. Det hører med til den litt rørende historien at flere av de som hadde bygget Lista-fyret, 20 år tidligere, stod på Halten og tok imot steinen og bygde den på nytt. 


Halten fyr

Videokvalitet 
Høy
Mobiltilpasset

Halten fyr


Halten er et gammelt fiskevær. Det nevnes i skriftlige kilder så tidlig som i 1548. Man vet ikke om det var fast bosetning i Halten på denne tid, men iallfall i fiske­sesongen hadde oppholdt folk seg på øyene her ute lenge før dette. På 1800-tallet hadde fiskerne begynt å sette opp rorbuer i været. Det oppstod etterhvert et ønske om å få lys til havn. Da fyrkom­misjonen av 1851 foreslo å bygge fyr i Halten, var ikke teknologien kommet lenger enn at man tenkte på 2 fyr for å unngå forveksling med andre lys. Men 20 år seinere, da byggeplanene ble virkelig­het, var det nok med ett tårn. Dette tårnet ble hentet fra Lista. Ny fyrteknologi hadde gjort to av til sammen tre steintårn her overflødig. To tårn ble revet, ett av dem ble fraktet til Halten og oppsatt der. Fyrstasjonen på Reinøya ble åpnet i 1875. Tårnet er 29,5 meter høgt. Lys­høyden er 39 meter over høgvatn, og sveipet når dermed hele 17,5 meter ut over havet. Stasjonen ble avbemannet i 2005. Riksantikvaren har fredet anlegget. Til Halten kommer man med privatbåt, eller hurtigbåt fra Frøya. Filmen er laget av Eli Johanne Ellingsve i samarbeid med Multimediasenteret ved NTNU, Trondheim. Filmen er produsert på oppdrag for Frøya kultur og kompetansesenter.