Details page

Geitungen fyr


Foto: og grafikk Arild Fredriksen
Geitungen fyr ble første gang tent den 1. juli 1924. Dette var den fjerde siste bemannede fyrstasjonen som ble bygd i Norge. Fyrbygningen er et av landets mest særpregede betongfyr, og er konstruert av tidligere overingeniør i fyrvensenet, Jørgen Meinich. Konstruksjonsformen er brukt ved flere av fyrvesenets anlegg, men de buede fløyenes eleganse kommer spesielt godt frem når de symmetrisk omkranser fyrlykta, slik som på Geitungen. Geitungen fyr ble avbemannet i 1994. I dag har Kystverket inngått samarbeid med Haugesund turistforening om ny bruk av fyrstasjonen. Staten ved Kystverket eier fyrstasjonen, som er fredet etter kulturminneloven. Fyret og farvannet - Fyrvesenet hadde i mange år mottatt klager på dårlig navigasjonsforhold til de sterkt trafikkerte innseilingsløpene i Skudenesfjorden og Boknafjorden. Kvitsøy fyr lå for langt unna farvannet, og var dessuten ikke utstyrt med tåkesignal. Dermed ble Geitungen valgt for å anlegge et nytt fyr med tåkesignalanlegg, på nordsiden av Skudenesfjorden. Øyas betydelige høyde gjorde at det ikke var behov for et høyt fyrtårn.