Details page

Bøkfjord fyr


Foto: og grafikk Arild Fredriksen
Bøkfjord fyr ble opprettet i 1910. Fyret ligger på sørsiden av Varangerfjorden, og kom i stand kort tid etter at det var etablert gruvedrift i Kirkenes, da det førte med seg betydelig økt trafikk i forbindelse med utskiping av malm. Under 2. verdenskrig tok tyske styrker kommandoen på fyret. Da okkupasjons-makten trakk seg tilbake høsten 1944 ble anlegget fullstendig jevnet med jorda. Under gjenreisningen etter krigen ble hele anlegget bygget på nytt, og denne gangen i en helt ny stil. Mens de fleste fyrstasjoner har blitt tegnet av ingeniører i fyrvesenet, ble det nye anlegget på Bøkfjord tegnet av arkitektene Blakstad og Munthe-Kaas. Bygningene er anlagt i funkisinspirert stil og består av jernbetong. Bøkfjord fyrstasjon ble avbemannet i 2006, som den aller siste i Norge. I dag har Kystverket samarbeid med lokale aktører, for at fyret skal være tilgjengelig for allmennheten. Staten ved Kystverket eier fyrstasjonen, som er fredet etter kulturminneloven. Fyret og farvannet - Bøkfjord er et innseilingsfyr som markerer leia mot Kirkenes. Farvannet er rent, men det er tidvis mye tåke i området, derfor var det også installert både tåkelur og radiofyr på stedet.