Details page

Bautastein fra 1915


Foto: Arve Lindvig

Et par hundre meter øst for bautasteinen fra 1814, står denne, merket VAKT . 1915. I forkant av steinen er det en steinsetting som kanskje har gitt litt ly for de som en gang satte opp steinen?