Details page

Buholmråsa fyr


Foto: og grafikk Arild Fredriksen
Buholmråsa fyr ble opprettet i 1917. Fyrstasjonen ble okkupert av tyske styrker under andre verdenskrig. I oktober 1944 ble fyret utsatt for et alliert flyangrep. Boligen og uthuset brant ned, mens fyrtårnet bare fikk en ubetydelig skade. I naustet er det fortsatt spor etter kulehull. Under gjenreisningen etter krigen, ble fyrstasjonen oppført på nytt i 1948; med to boliger, en til fyrvokteren og en dobbeltbolig til betjentene. De tre ansatte på stasjonen fikk hvert sitt arbeidsrom i det nye uthuset og naustet ble utvidet og delt i tre rom. Buholmråsa fyr ble avbemannet i 1994. I dag har Kystverket samarbeid med lokale aktører, for at fyrstasjonen skal være tilgjengelig for allmennheten. Staten ved Kystverket eier fyrstasjonen, som er fredet etter kulturminneloven. Fyret og farvannet  - Det ble bevilget penger til bygging av et fyr på Sønnaholmen i budsjettåret 1914-15. Fyret skulle forbedre seilingsforholdene for trafikkerende som skulle sydover gjennom Buholmråsa. Konkret var poenget med Buholmråsa at fyret skulle skjerme for Sørskyttelen, noe som var et krav fra hurtigruteselskapene, Ruteskipenes Befalsforbund, så vel som for Kystlosforeningen.