Details page

Bremstein fyr


Foto: og grafikk Arild Fredriksen
Bremstein fyrstasjon ble opprettet i 1925. Den ligger utsatt og isolert til, på øya Geiterøy – som er en del av øygruppen Steinan. På grunn av den ensomme beliggenheten var ikke Bremstein en familiestasjon der kone eller barn hadde noen plass, slik som det ofte var på fyr i eldre tider. Betjeningen skulle være en fyrvokter, en assistent og en reserveassistent; i åtte måneders årlig tjeneste. Bremstein fyrstasjon ble avbemannet i 1980. I dag har Kystverket samarbeid med lokale aktører om ny bruk av fyrstasjonen. Staten ved Kystverket eier fyrstasjonen, som er fredet etter kulturminneloven. Fyret og farvannet - På øygruppa Steinan, var det tidligere tre fyrlykter, som hovedsakelig var opprettet til hjelp for fiskeriene. Imidlertid var farvannet i dette området så vanskelig, at fremmede sjøfarende ble advart mot å ferdes i området. Da det ble besluttet å bygge et fyr her på 1920-tallet var det på grunn av utenskjærsfarten, og videre at det var 50 nautiske mil mellom de to nærmeste fyrene i nord og i sør. På den måten bidro etableringen av Bremstein fyr til en vesentlig forbedring av farleia på Helgelandskysten. Tårnet på Bremstein er spesielt med sine to store linseapparat; et hovedfyr og et bifyr.