Details page

Andenes fyr


Foto: og grafikk Arild Fredriksen
Andenes fyr ble opprettet i 1859. Tårnet er av støpejern og rager 40 meter høyt. Støpejernstårnet på Andenes var et av de første fyrtårn av denne typen som ble oppført i Norge, og er et av landets høyeste. De fleste av de høye fyrtårnene i Norge ligger utilgjengelig og langt til havs, men på Andenes er det mulig å oppleve et staselig støpejernstårn på nært hold. På fyranlegget ble det oppført en fyrvokterbolig, oljebod, torvbod, brønn og et uthus. Naust og eget båtopptrekk hørte også til. I dag er alle disse bygningene revet eller i privat eie, og mesteparten av fyreiendommene er solgt. Skomvær fyrstasjon ble avbemannet i 1978. I dag har Kystverket samarbeid med lokale aktører, for at fyret skal være tilgjengelig for allmennheten. Staten ved Kystverket eier fyrstasjonen, som er fredet etter kulturminneloven. Fyret og farvannet - Andenes fyr ble opprettet for å gi landkjenning for handelsfartøy fra Tromsø og Hammerfest, og for den øvrige sjøfarten utenfor norskekysten. Ved opprettelsen i 1859 var Andenes fyr landets nordligste, og et av de første nord for Saltfjellet. 


Andenes fyr


Andenes fyr ble opprettet i 1859. Tårnet er av støpejern og er 40 meter høyt. Det var et av de første støpejernstårnene som ble oppført i Norge og det er også et av landets høyeste. Fyrets lyskarakter er et fast hvitt lys med et blink hvert 30. sekund. Den originale franske linsa av 2. orden roterer fortsatt i lykta.De fleste av støpejernstårnene ligger langt til havs. Men her på Andenes er det mulig å oppleve det imponerende tårnet på nært hold. Fyrstasjonen fikk elektrisitet i 1953. I 1978 ble den automatisert og avbemannet. Boliger og uthus som hørte til fyrstasjonen er i dag revet eller i privat eie. Andnes fyr eies av Kystverket og ble fredet som kulturminne i 1999.

Andenes fyr


Andenes fyr


Andenes fyr og molo


fra byggingen av moloen på Andenes ca. 1900, med fyret i bakgrunnen.