Details page

Landgangsvor Ørstavik


Foto: Frode Pilskog

Kyrkjevoren i Ørsta. Landgangsvorar vart ofte bygt som ein del av vegnettet. Veglova av 1824 påla amtet å bygge og vedlikehalde landgangsvorane som var ein del av hovedvegnettet. Tinglaga måtte bere kostnaden for vorane som støtta bygdevegane. Voren i Ørstavik vart bygt i 1866. Arbeidet vart leia av Jakob H. Ørstenvik, som to år tidlegare hadde stått for oppføringa av Ørsta kyrkje.Landingsvor Ørstavik


Foto: Frode Pilskog

Kyrkjevoren i Ørsta. Landingsvorar vart ofte bygt som ein del av vegnettet. Veglova av 1824 påla amtet å bygge og vedlikehalde landingsvorane som var ein del av hovedvegnettet. Tinglaga måtte bere kostnaden for vorane som støtta bygdevegane. Voren i Ørstavik vart bygt i 1866. Arbeidet vart leia av Jakob H. Ørstenvik, som to år tidlegare hadde stått for oppføringa av Ørsta kyrkje.

Landingsvor Ørstavik


Foto: Frode Pilskog

Kyrkjevoren i Ørsta. Landingsvorar vart ofte bygt som ein del av vegnettet. Veglova av 1824 påla amtet å bygge og vedlikehalde landingsvorane som var ein del av hovedvegnettet. Tinglaga måtte bere kostnaden for vorane som støtta bygdevegane. Voren i Ørstavik vart bygt i 1866. Arbeidet vart leia av Jakob H. Ørstenvik, som to år tidlegare hadde stått for oppføringa av Ørsta kyrkje.

Landingsvor Ørstavik


Foto: Frode Pilskog

Kyrkjevoren i Ørsta. Landingsvorar vart ofte bygt som ein del av vegnettet. Veglova av 1824 påla amtet å bygge og vedlikehalde landingsvorane som var ein del av hovedvegnettet. Tinglaga måtte bere kostnaden for vorane som støtta bygdevegane. Voren i Ørstavik vart bygt i 1866. Arbeidet vart leia av Jakob H. Ørstenvik, som to år tidlegare hadde stått for oppføringa av Ørsta kyrkje.