Details page

Havet binder sammen


Foto: Anders Dylov Chroma Film ApS
Når isen trakk seg tilbake og siste istid var over ble Skagerrak – Kattegat liggende som en barriere mellom Danmark, Norge og Sverige. Likevel var sjøen den viktigste ferdselsåren. Til å begynne med i primitive farkoster som måtte holde seg langs kysten, men 2 til 3000 år før Kristus gjorde båtbyggerkunsten et sprang. Båtene ble større og kunne krysse åpne havstrekk. Skagerrak – Kattegat gikk fra å være en barriere til å bli et hav som bandt menneskene i regionen sammen, og ble en hovedvei for all handel ut og inn til Østersjølandene. På det meste, på 1870 tallet, passerte 50 000 seilskuter gjennom Skagerrak – Kattegat årlig. Idag krysses Skagerrak og Kattegat av flere millioner mennesker hvert år.


Havet binder sammen

Videokvalitet 
Høy
Mobiltilpasset

	
Første versjon "Havet binder sammen"