Details page

Fortøyingskar Barstadvik


Foto: Frode Pilskog
Fortøyingskar i Barstadvik. Sett opp i 1898. Malingsmerke på sjølve karet


Fortøyingskar Barstadvik


Foto: Frode Pilskog
Fortøyingskar i Barstadvik. Sett opp i 1898. Malingsmerke på sjølve karet

Fortøyingskar Barstadvik


Foto: Frode Pilskog
Fortøyingskar i Barstadvik. Sett opp i 1898. Malingsmerke på sjølve karet

Fortøyingskar Barstadvik


Foto: Frode Pilskog
Fortøyingskar i Barstadvik. Sett opp i 1898. Malingsmerke på sjølve karet

Fortøyingskar Barstadvik


Foto: Frode Pilskog
Kaia  i Barstadvik skal vere bygt i 1924

Fortøyingskar Barstadvik


Foto: Frode Pilskog
Fortøyingskar i Barstadvik. Sett opp i 1898. Malingsmerke på sjølve karet