Details page

Rester av eit fortøyingskar Velsvika


Foto: Frode Pilskog
Rester etter eit fortøyingskar. T-bolt med ring. I 1883 vart det inngått kontrakt om nedsetting av 3 fortøyingsringar. Blant desse på eit betongkar. Omlag 10 mot V ligg det steinrestar etter eit anna fortøyingskar som var sett ned i 1882.


Rester av eit fortøyingskar Velsvika


Foto: Frode Pilskog
Rester etter eit fortøyingskar. T-bolt med ring. I 1883 vart det inngått kontrakt om nedsetting av 3 fortøyingsringar. Blant desse på eit betongkar. Omlag 10 mot V ligg det steinrestar etter eit anna fortøyingskar som var oppsatt i 1882.

Rester av eit fortøyingskar Velsvika


Foto: Frode Pilskog
Rester etter eit fortøyingskar. T-bolt med ring. I 1883 vart det inngått kontrakt om nedsetting av 3 fortøyingsringar. Blant desse på eit betongkar. Omlag 10 mot V ligg det steinrestar etter eit anna fortøyingskar som var oppsatt i 1882.