Details page

Fortøyingsring Korshamn


Foto: Frode Pilskog
Fortøyingsfeste sett ned i 1895.


Fortøyingsring Korshamn


Foto: Frode Pilskog
Fortøyingsfeste.