Details page

Oljebud Goksøyr Runde


Foto: Frode Pilskog
Oljebud i Goksøyr på Runde. I 1897 vart det sett opp ei fyrlykt av jarn i Goksøyra. Fyrlykta er i dag fjerna, men oljebuda står att.