Details page

Udvåre


Foto: Lindesnes fyrmuseum, Creative Commons 3.0 (BY-ND)
Udvåre er den ytterste øya mot havet øst for Lindesnes. Det har aldri vært bebyggelse på Udvåre, men loser og fiskere har brukt øya langt tilbake i tid.


Udvåre

Videokvalitet 
Høy
Mobiltilpasset
Udvåre er den ytterst øya mot havet på østsida av Lindesnes. Det har aldri vært bebyggelse på Udvåre, men det har ikke hindret loser og fiskere fra å overnatte her ute.

Udvåre havn


Foto: Lindesnes fyr
På syd-østre side av Udvåre er det ei bukt omkranset av skjær og lave holmer. Loser og fiskere benyttet bukta som havn når været tillot det. Rett syd av Udvåre finner vi Gjeslingboene, som har forårsaket mangt et forlis opp gjennom historien.

Heller på Udvåre


Foto: Lindesnes fyr
Helleren på Udvåre er ei godt skjerma hule dannet av gigantiske steinblokker. Helleren ligger bare 50 meter fra den utsatte bukta som loser og fiskere brukte som havn.

Udvåre havn


Foto: Lindesnes fyr
På Udvåre er det en heller som fiskerne brukte til overnatting. På syd-østre side er det en liten havn som losene benyttet når været tillot det. Rett syd av Udvåre finner vi Gjeslingboene, som har forårsaket mangt et forlis opp gjennom historien.