Details page

Likhetens arkitektur


Foto: Jan-Robert Jore

	
Den mest omfattende byggeperiode for nye fyrstasjoner skjedde på 1800-tallet og tidlig på 1900-tallet. Fyrstasjonenes ble organisert etter samme modell som hierarkiet på seilskipene, med fyrvokteren som den ubestridte "kaptein" på fyrstasjonen. Men nye demokratiske ideer om likhet og likeverd vokste seg sterke i Norge i løpet av 1920- og 30-tallet, i grell kontrast til organiseringen av fyrstasjonene. Her er en liten historie om Slettnes fyr og om hvordan "Likhetens arkitektur" ble virkelighet - og hvordan den ble mottatt.

 Likhetens arkitektur

Videokvalitet 
Høy
Mobiltilpasset

Slettnes fyrstasjon - Et av stedene hvor ideen om "Likhetens arkitektur" ble virkeliggjortLikhetens arkitektur